Raw IT er vår profesjonelle partner innen IT-løsninger for våre hoteller. Vi har i flere år hatt Raw IT som vår primærleverandør innen området. Du kan føle at de vet hvordan hotelldriften fungerer og hvor viktig og nødvendig det er for oss at all IT alltid fungerer optimalt.
Raw IT løser oppgavene både dyktig, effektivt og setter seg inn i oppgavene. Samtidig klarer de å være løsningsorienterte uten tunge og tungvinte arbeidsflyter, som andre leverandører kunne lære noe av. Definitivt de beste anbefalingene herfra.