Woods tilbyr kontorlokaler for bedrifter med kontorfasiliteter i verdensklasse. RAW IT har vært involvert i rådgivning helt fra starten av byggefasen. Woods har denne IT-løsningen:

nettverk

 • 10 GB infrastruktur med redundans og UPS-fasiliteter.
 • Eget nettverk / VLAN i rommet, som er sikret med brannmur og kan kobles til flere rom.
 • Mulighet til å lage ditt eget lukkede nettverk, og få tilgang til det på tvers av etasjene.

Wi-Fi

 • Full internettdekning.
 • Høy internetthastighet.
 • Sikkert og kryptert Wi-Fi, samt gjeste-Wi-Fi.

Møtesenter

 • Kvalitetsskjermer i alle møterom.
 • Videokonferanseutstyr for alle nettmøter.
 • Enkel og trådløs casting fra datamaskin til skjerm.

Fibertilkobling

 • De kan nå unngå funksjonsfeil med redundante fiberlinjer, som sikrer høy oppetid ved kabeloverbelastning.
 • 10GB internettlinje, sikrer en rask tilkobling til internett.

Resultat
Det er en IT-løsning som bidrar til å komplettere kontorfasilitetene til bedriftene som leier av Woods.

Møterommene med videokonferanseutstyret gjør at bedriftene kan fremstå mer profesjonelle for sine partnere og kunder.

Mens denne kraftige, stabile og sikre Wi-Fi-løsningen gir dem sikkerhet i tillegg til å være produktivt forbedret ved at det ikke er noen internettavbrudd.