Konstruksjon

Konstruksjon

Få råd og en skreddersydd IT-løsning for ditt byggeprosjekt

RÅD OG LØSNINGER FOR EIENDOMSUTVIKLING
RAW IT designer og implementerer verdiskapende løsninger for byggebransjen, disse er basert på vår erfaring med de mange IT-løsningene som vi har levert til hoteller, hybler og kontorhoteller.

Vi gir råd om hvilken IT-infrastruktur som er optimal for akkurat ditt renoverings- eller byggeprosjekt, basert på din sluttbruker og deres forventninger.

Vi kan levere, installere og i ettertid drifte hele IT-infrastrukturen, inkludert nettverk, WiFi, overvåking, utskrift, telefoni, sikkerhet.
Vi tilbyr mulighet for 24 timers IT-support, på alle prosjekter og avtaler.

Rådgivning, installasjon og drift av IT bør overlates til IT-eksperter, som med riktig erfaring kan sikre kvalitet, stabilitet, data og unngå uforutsette kostnader.

NETTVERK OG WIFI MÅ IMPLEMENTERES RIKTIG FRA START
Det er vesentlig at det i planleggingsfasen tas hensyn til IT-infrastrukturen i nye byggeprosjekter, inkludert nettverk og WiFi.

Å implementere Wi-Fi i prefabrikkerte bygg blir ofte en kostbar fornøyelse for byggefirmaer fordi det er lettere å kjøre kabeltraseene i starten av byggefasen.

Vi forholder oss til hvilket byggeprosjekt vi har med å gjøre. Vi tar hensyn til forventet type bruker, hvor mange enheter som må kunne få tilgang til Internett, hvilke veggmaterialer som er i de forskjellige rommene.

Enten det er glass-, gips- eller betongvegger gjør vi en varmekartanalyse av internettdekningen i hele bygget, og sørger for at det er full dekning der det trengs.

Eksempel: WOODS Office Hotel (NREP) implementerte en Wi-Fi-løsning.
Vi utarbeidet en plantegning i byggefasen og fant ut hvor adkomstpunktene skulle ligge, avhengig av veggmaterialene. Det ble lagt føringsveier til kablene i byggefasen, noe som ga store besparelser, da vi var med i planleggingen før bygget sto ferdig. Eiendommen er nå godt dekket, med full dekning, etter brukernes behov.

FÅ EN MERITT MENS DU BYGGER
I stedet for å dekke stillaset med stillasbelegg, kan byggeplasser selge annonser på infoskjermer.

Det hender fra tid til annen at byggeplasser har attraktive annonseplasseringer for bedrifter fordi de enten ligger inntil en trafikkert vei, eller inne i byen, og samtidig ligger høyt oppe.

RAW Signage er digital skilting med et skybasert og brukervennlig system, som gjør det enkelt å endre innholdet. Du kan også gjøre det tidsbestemt dersom noen ønsker å bli eksponert om morgenen og heve prisen i rushtiden.

Kontakt oss og hør hvordan vi kan hjelpe med skreddersydde IT-løsninger for ditt behov, enten det er på kontoret eller på byggeplassen.

IT-driftnettverkWi-Fikontor 365RAW-skiltingKrypterte e-posterRAW-sikkerhetskopiering og Overvåkning.

Vi har spurt målgruppen din

Undersøkelsen er utført av RAW IT 2021 og er basert på 110 tilfeldige deltakere. 

104 %
Ønsker en rask og stabil WiFi
84 %
Vil gjerne betale mer i husleie for en stabil WiFi

TJENESTER

Hosting

Få en hostingløsning med fysiske servere eller migrering til skyen.

IT-drift

Vi kan ta oss av din IT-drift, med 24 timers IT-support.

WIFI

Få full internettdekning, samt stedsanalyse og varmekart.

NETTVERK

Her kan du optimere produktivitet, sikkerhet og skalerbarhet.

RÅBACKUP

Få automatiserte sikkerhetskopier og gjenopprett tapte filer på sekunder.

SIKKER POST

Få krypterte e-poster og unngå phishing eller tredjepartslesing.

RÅSKILT

Bruk digital skilting for informasjon eller kampanjer og skap mer salg.

Overvåkning

Føl deg trygg og dra nytte av de mange AI-funksjonene.

kontor 365

Få Microsoft Office installert: Word, Excel, Teams, PowerPoint etc.